Nie, poza przedsprzedażą cena e-booka nie ulegnie zmianie. Na wiedzę, którą się dzielę pracowałem latami i dopóki nie ulegnie ona dezaktualizacji, to nie widzę powodów to obniżania ceny i jej dewaluacji.